SERDECZNIE WITAMY, WELCOME, HERZLICH WILLKOMMEN, BIENVENUS, BIENVENUTI, TERVETULOA

SZTANDAR IX LICEUM

Ufundowany został w 1968 r. Sztandar uświetnia uroczystości szkolne
i środowiska lokalnego.

Sztandarem opiekuje się jedna z klas drugich, która kończąc klasę pierwszą uzyskała najwyższą średnią ocen.

Sztandar został dwukrotnie odznaczony:

  • w 1970 r. przez prezydium zarządu wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju
  • w 2004 r. złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W 2006 r. poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystości pamięci pomordowanych w obozach koncentracyjnych i wywiezionych na wschód, w 2007 r. w uroczystości rocznicy Konfederacji Barskiej i w uroczystości oddania hołdu ofiarom obozów koncentracyjnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.