SERDECZNIE WITAMY, WELCOME, HERZLICH WILLKOMMEN, BIENVENUS, BIENVENUTI, TERVETULOA

BIBLIOTEKA IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO W KRAKOWIE

"Czytaniem książek całe życia doskonali się człowiek, więc zaraz z młodu do nich przyzwyczajać się trzeba […] Dlatego niechże uczniowie starają się korzystać z czytania,
aby wyszli na prawdziwych uczonych, znakomitych w kraju, sobie i Ojczyźnie użytecznych mężów."

Z regulaminu Gimnazjum o.o. Pijarów
(rok 1881)
GODZINY OTWARCIA

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

8.30 - 14.30


INFORMACJE OGÓLNE

LOKAL
Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń:
 • Wypożyczalni i magazynu (53,24 m2) z księgozbiorem podręcznym, zbiorem czasopism
 • Czytelni (31,76 m2) z 4 stanowiskami komputerowymi z podłączeniem do Internetu (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej)

ZBIORY
 • 18 000 książek i zbiorów multimedialnych, czasopisma, teczki tematyczne, scenariusze uroczystości szkolnych

CZYTELNICY
 • Liczba czytelników: 580 (uczniowie liceum, nauczyciele, pracownicy, absolwenci, studenci-praktykanci)
 • Z wypożyczalni korzysta w ciągu roku szkolnego 6652 osób
 • Roczna liczba wypożyczonych książek wynosi 11319
 • Z czytelni korzysta w ciągu roku szkolnego 1795 osób
 • Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 1919 osób

(dane statystyczne za rok szkolny 2010/11)

PRACOWNICY

Bibliotekę prowadzi:
WARSZTAT INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

KATALOG
 • komputerowy książek
 • zbiorów multimedialnych
 • kartkowy (do 1998)

STAŁE ŁąCZE INTERNETOWE:
 • 4 stanowiska komputerowe do użytku czytelników
 • 1 stanowisko do użytku wewnętrznego

PROGRAM BIBLIOTECZNY MOL-OPTIVUM
 • pełna baza książek
 • statystyki

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY:
 • encyklopedie i słowniki
 • albumy
 • informatory (szkolne, maturalne)
 • statut szkolny
 • regulaminy szkolne

Regulamin biblioteki więcej>HISTORIA BIBLIOTEKI

Historia biblioteki wiąże się z dziejami naszej szkoły i jej budynku. Powstała razem z 11 - letnią szkołą w 1958 roku (m.in. ze zbiorów zlikwidowanej biblioteki XI Gimnazjum Żeńskiego im. J. Joteyko). Od 1968, po reformie oświatowej, szkoła przyjęła nazwę IX Liceum Ogólnokształcącego.

Pierwszą siedzibą biblioteki była sala nr 18 na pierwszym piętrze. W latach 80-tych, ze względu na powiększające się zasoby, księgozbiór został przeniesiony na parter (do byłej pracowni biologicznej), gdzie wydzielono osobne pomieszczenie na czytelnię z 16 miejscami dla czytelników.

Księgozbiór biblioteki obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, usystematyzowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Najstarsze pozycje znajdujące się w bibliotece pochodzą z 1872 roku, np. 'Poezye L. Kondratowicza-tłumaczenia', 'Dzieje Tadeusza Kościuszki pierwszego naczelnika Polaków'. Zbiory są systematycznie aktualizowane i wzbogacane o wartościowe nowości książkowe i multimedialne.

Przez 50 lat istnienia IX Liceum Ogólnokształcącego w bibliotece pracowało kilkanaście osób. Byli wśród nich bibliotekarze z powołania, jak też i nauczyciele dopełniający etat przedmiotowy (j.polski, rosyjski, muzyka, przysposobienie obronne). Twórcami księgozbioru i długoletnimi bibliotekarzami byli profesorowie: Anna Szafrańska, Janina Hakiel, Wanda Wacławowicz, Irena Nosalik. Najdłużej, bo 29 lat (1972-2001) kierowała biblioteką prof. Helena Sołtys. W tym czasie zbiory zostały przeniesione na parter. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele zyskali czytelnię z wydzielonym księgozbiorem podręcznym i wolnym dostępem do półek. Staraniem prof. H. Sołtys zasoby biblioteki zostały uporządkowane, usystematyzowane i permanentnie aktualizowane. Lata 1998-2000 to czas komputeryzacji zbiorów i wprowadzania edukacji czytelniczo-medialnej. Od 2003 roku czytelnicy uzyskali także stały dostęp do Internetu przy czterech stanowiskach komputerowych.

Biblioteka IX Liceum Ogólnokształcącego to nie tylko ksiązki, CD, DVD, CD-R, Internet. To przede wszystkim pracujący w niej ludzie - nauczyciele-bibliotekarze, dla których wykonywanie codziennych czynności jest pasją, a także chęcią dzielenia się z uczniami posiadaną wiedzą i doświadczeniem w jej zdobywaniu.


listopad 1997  - W bibliotece stanął pierwszy komputer, wycofany z pracowni                                informatycznej

grudzień 1998 - Zakupiliśmy program biblioteczny MOL                        2.4

   1998-1999   - Księgobiór został wprowadzony do bazy                        danych

grudzień 1999 - Inwentaryzacja zbiorów biblioteki
                       w systemie komputerowym

wrzesień 2000 - Rozpoczęcie wypożyczania za pomocą komputera

grudzień 2006 - Zakup nowego programu MOL-Optivum

wrzesień 2006 - Otrzymaliśmy z funduszu Unii Europejskiej Internetowe Centrum                              Edukacji Multimedialnej (4 komputery z oprogramowaniem oraz                                     urządzenie wielofunkcyjne: skaner, drukarka, ksero). Nowe komputery                         zostały zainstalowane w czytelni i podłączone do internetu. Do końca                              marca 2007 roku z centrum skorzystało około 600 osób

2006/07          - Nauczyciele wykorzystują ICIM do prowadzenia zajęć z języków obcych.                         Uczniowie klas trzecich tworzą przy pomocy ICIM bibliografię i konspekty                         prezentacji maturalnych. Uczestnicy wymian międzynarodowych                         przeprowadzają zajęcia warsztatowe przy użyciu ICIM.

marzec 2007   - Utworzenie zakładki z informacją o bibliotece na stronie                                             internetowej IX LO

2008               - Instalacja nowego komputera i rozpoczęcie pracy bibliotecznej przy                         pomocy nowego systemu MOL-OPTIVUM.

grudzień 2009 - SKONTRUM - inwentaryzacja zbiorów.

2010               - Modyfikacja bazy danych i uzupełnienie opisów bibliograficznych.

2011               - Zakup nowego sprzętu komputerowego (komputer + drukarka).

Opracowanie: mgr Jolanta Żmudka, nauczyciel-bibliotekarz
aktualizacja we wrześniu 2011 r.