Spotkanie promujące książkę


FOTOGALERIA >

W sobotę, dnia 27 marca 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu odbyła się promocja książki pt. „Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii”. Wzięli w niej udział mieszkańcy Bucza oraz wielu znakomitych gości, którzy przybyli na spotkanie, by z potrzeby serca porozmawiać „o kraju lat dziecinnych” i powspominać swoich przodków i bliskich.

Gospodarzem uroczystości była Pani Agata Basaraba - dyrektor miejscowej szkoły. Władze powiatowe reprezentował wicestarosta Pan Stanisław Pacura. W spotkaniu uczestniczyli także Pan Stanisław Milewski - działacz samorządowy i sołtys wsi oraz byli radni z Bucza: Pan Karol Piwowarski i Pan Józef Zachara.

Z odległych stron przybyła duża grupa osób pochodzących z Bucza lub związanych z naszą miejscowością więzami rodzinnymi lub innymi. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pani prof. zw. dr hab. Maria Sierpińska - rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, dr inż. Stanisław Legutko z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Ks. kanonik Tadeusz Skura – wicedziekan dekanatu lipnickiego, proboszcz parafii Bucze w latach 1987-1992, Ks. kanonik Ignacy Piwowarski – rodak rezydujący w parafii, Pani Bronisława Tabacka – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu, Pani Zofia Wanat – pracownik administracji Politechniki Gliwickiej, Pani Jadwiga Sikoń – długoletni dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Limanowej i Pan Franciszek Pasula z synem Andrzejem z Wieliczki, który od kilku lat hobbystycznie opracowuje monografię swojej rodziny wywodzącej się z Bucza-Zagród.

Książka zainteresowała też środowisko nauczycielskie związane ze Szkołą Podstawową w Buczu. Na promocję monografii przyszli: Pan Stanisław Góra – emerytowany długoletni dyrektor i nauczyciel miejscowej szkoły; koleżanki, z którymi autorka Maria Pagacz wspólnie pracowała: Pani Józefa Klimek, Pani Kazimiera Wygaś, Pani Józefa Kania, Pani Michalina Piękosz i Pani Maria Koryga oraz inni zaprzyjaźnieni nauczyciele związani z Buczem: Pani Wanda Pęcak z Rudy-Rysia, Państwo Jadwiga i Wincenty Żurkowie oraz Pani Barbara Świerczek z Brzeska.

Dopisali również mieszkańcy Bucza, którym nie tylko bliska jest historia rodzinnej miejscowości, ale przede wszystkim troska o jej rozwój kulturalny. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Beata i Włodzimierz Smulscy z córkami, Monika Milasz z synem Michałem, Piotr Wyczesany, Piotr Drabik, Krystyna Wyczesany, Paweł Gibała, Władysława Legutko, Jan Gibała, Władysław Kania, Stanisława Gładka, Halina Góra, Maria Zachara, Jacek Koczwara, Maria Matys.

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, jak narodził się pomysł napisania książki o Buczu oraz poznać proces zbierania materiałów źródłowych i ich opracowywania do druku. W prezentacji multimedialnej autorki zwróciły uwagę słuchaczy na materiały archiwalne i mapy zawarte w książce, które dokumentują najstarszą historię wsi. Przedstawiły ponadto sylwetkę Ks. prof. zw. dr. hab. Romana Darowskiego, który bezinteresownie sprawował opiekę naukową nad powstawaniem monografii o wsi i parafii Bucze.

Na koniec autorki podzieliły się z przybyłymi pierwszymi opiniami na temat książki, jak również informacjami dotyczącymi kosztów wydania publikacji.

Po części oficjalnej rozmowy o monografii Bucza kontynuowane były przy filiżance herbaty, na którą autorki zaprosiły wszystkich przybyłych.

Okładka

Copyright: Aleksandra Pagacz-Pociask & Bartłomiej Kopiniak, Bucze - Tarnów - Kraków, 2010 r.