Kraków, dnia 26 marca 2010 r.

Wielce Szanowne Panie,
Pani Maria Pagacz
Pani Aleksandra Pagacz–Pociask

Autorki monografii pt. „Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii”

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych ludzi, ale i za te, które w innych budzi”.

Stefan Kardynał Wyszyński.

Ze wzruszeniem, radością i satysfakcją przyjęłam zaproszenie na spotkanie promujące książkę pt. „Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii”. Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania nie mogę być obecna osobiście, dlatego – pozwolą Panie – że zwrócę się z gratulacjami listownie.

Zaprezentowana przez Panie monografia jest rzadką, tak profesjonalnie przygotowaną publikacją na temat miejsca, regionu i „Małej Ojczyzny”, jest nieprzemijającym darem Autorek dla społeczności ziemi brzeskiej, darem wspaniale ukazującym niepowtarzalność kultury wsi i parafii Bucze. Jestem pewna, że wielu mieszkańców tych okolic – dzięki wysiłkowi Pań – odnajdzie, przypomni sobie i zechce kultywować tradycje rodziny i regionu.

Praca Pań Autorek dzięki benedyktyńskiej dokładności docierania do źródeł, przybrała formę wspaniałego dokumentu, jest także przykładem piękna naszego języka i naszej kultury lokalnej, a tym samym narodowej.

Gratuluję twórczych i oryginalnych wysiłków, kreatywności i konkretyzacji w postaci książki – monografii, która zaliczać się może jako propozycja niebanalnej edukacji, tak dziś potrzebnej w odnowie humanistyki.

Szanowne Panie! Autorki monografii!

Osobiście imponuje mi i wzrusza przykład wyjątkowej współpracy Mamy i Córki. Niech mi będzie wolno podkreślić, że Córka Pani Marii Pagacz – Pani Aleksandra Pagacz–Pociask – to jeden z moich najbardziej twórczych i kreatywnych nauczycieli. Oprócz gruntownego wykształcenia proponuje powierzonym Jej Uczniom czas, wrażliwość, rozumienie ich problemów, ale przede wszystkim stawia im realistyczne wymagania. Gratuluję Pani – tak wspaniałego Dziecka, Osoby, dla której praca jest pasją.

Szanowne Autorki! Szanowni Państwo!
Wiem, że książka powstawała latami, cierpliwie, skromnie i bez rozgłosu, wymagała wielu poświęceń i wyrzeczeń, ale dziś – można ją nazwać wyczerpującym przewodnikiem po świecie kultury duchowej i materialnej Bucza.

Podziękowania, pochwały i gratulacje należą się wspaniałym Autorkom, ale także tym z Państwa, którzy publikację wsparli finansowo, tj. samorządowym władzom lokalnym i osobom prywatnym.

Dzięki tej aktywności publikacja wpisuje się w kulturę i dziedzictwo narodowe regionu i Ojczyzny.

Gratuluję i chylę czoła przed Autorkami – Panią Marią Pagacz i Panią Aleksandrą Pagacz–Pociask, jestem pewna, że intelektualna przygoda Pań przy tworzeniu publikacji jest rodzajem misji, którą po Herbertowsku mogę nazwać „przygodą człowieka myślącego”

Z wyrazami szacunku,

mgr Anna Urbańska
dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Z. Wróblewskiego w Krakowie


< wstecz

Okładka

Copyright: Aleksandra Pagacz-Pociask & Bartłomiej Kopiniak, Bucze - Tarnów - Kraków, 2010 r.