Poznań, dnia 24 listopada 2010 r.

Szanowne i Drogie Panie!

Ogromnie wzruszony wziąłem podarowaną mi książkę o Buczu do ręki i spędziłem z nią pół nocy. Zachwycony solidnością dzieła i kompetencją autorek oraz miłością do tej małej ojczyzny z prawdziwym wzruszeniem odnajdywałem ślady mojej rodziny mającej tam właśnie swoje korzenie i gniazdo. Odnajdywałem również ślady swojej własnej wczesnej młodości.

Z czasów dzieciństwa pamiętam zaangażowanie mojego ojca w zbiórkę na budowę kościoła na Buczu. Był dumny i żył tym wydarzeniem. Z radością odkrywałem znane mi osoby krewnych księży i świeckich. I tak księdza Jana Górę, któremu zawdzięczam piękną wizję kapłaństwa czy księdza Stanisława Górę. W parafii na Buczu miałem w 1974 roku swoje skromne prymicje.

Na zdjęciu na stronie 97 odnalazłem swojego ojca śp. Stanisława wtedy jako młodego chłopaka z laską. Wzruszyłem się czytając o panu dyrektorze Józefie Łukasiewiczu. Dokończył swego życia na plebanii w Paleśnicy otoczony opieką stryja. Bawiłem się z nim jako dziecko. Był sekretarzem stryja, bo pismo miał piękne i czytelne. Za życia pozytywista i sceptyk zmarł pojednany z Panem Bogiem i został pochowany na cmentarzu w Paleśnicy.

Zofię Górową położną i naszą krewną znałem osobiście i bywałem w jej domu. Znam jej rodzinę. Pamiętam też księdza Władysława Mędralę ze Szczepanowa i jego brata Stanisława, pszczelarza i autora podręcznika pszczelarstwa. Znałem księdza Kmiecika i księdza Kuźmę. Mój wuj Jan Pasula stoi przed kościołem jako członek komitetu parafialnego. Na zdjęciach jest sporo moich krewnych jak np. Kazimiera z Pasulów na później Lis czy też młodsze dzieci Jana Pasuli i ciotki Magdy.

Ks. prof. Władysław Piwowarski obdarzał mnie zaufaniem, ks. Benedykt Góra przedwcześnie zmarły w Kamienicy, ks. Eugeniusz Góra, a potem znane mi nazwiska dalekich krewnych i powinowatych: Borowce, Wielgosze i wielu innych.

Na zdjęciu z prymicji ks. Eugeniusza Góry, jakbym widział moją kuzynkę Kazimierę Pasulę później Lisową, pierwsza z lewej, czy jakże wzruszająca fotografia na stronie 373 z wizyty ks. bpa Pękali w rodzinnym domu moich dziadków. Byłem też na prymicjach księdza Boracy w 1964 roku. Pamiętam kapliczkę z figurą Matki Bożej na Skotniku, przy której odmawialiśmy różaniec w czasie naszego zjazdu rodzinnego w Zagrodach w 1991 roku.

Dziękuję Paniom za prezent, wzruszenia i utrwalenie bliskiego sercu zakątka naszej ojczyzny. Załączam serdeczności z Poznania, znad Lednicy i zapraszam na Jamną, gdzie przybywam od czasu do czasu pooddychać swojskim, rodzinnym powietrzem.

Jan W. Góra OP (http://jangora.pl/)
Klasztor OO. Dominikanów
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań

Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego OO. Dominikanów w Poznaniu (http://www.jamna.dominikanie.pl/)
Dom Św. Jacka, Jamna,
32-842 Paleśnica
tel. 014/ 66-54-196

< wstecz

Okładka

Copyright: Aleksandra Pagacz-Pociask & Bartłomiej Kopiniak, Bucze - Tarnów - Kraków, 2010 r.