Brzesko, 7 kwietnia 2010 r.

Szanowne Panie!

Z głębi serca dziękuję Wam za opracowanie historii naszej wioski i parafii. Opracowanie to pozwoliło nie tylko ocalić od zapomnienia miejsca, osoby i wydarzenia łączące się ściśle z naszą ziemią rodzinną, ale też pokazało dzisiejsze jej oblicze. Książka jest zatem wspaniałym darem także dla przyszłych pokoleń. Przy okazji przesyłam informacje, precyzujące pewne nieścisłości dotyczące mojej rodziny.

Z wyrazami szacunku,
Barbara Świerczek

#909090 < wstecz

Okładka

Copyright: Aleksandra Pagacz-Pociask & Bartłomiej Kopiniak, Bucze - Tarnów - Kraków, 2010 r.