Poznań 21 marca 2010 r.

Wielce Szanowne Panie
Maria Pagacz
Aleksandra Pagacz-Pociask

Wiadomość elektroniczna o ukazaniu się drukiem książki poświęconej dawnym i najnowszym dziejom wsi i parafii BUCZE, której Panie jesteście autorkami, przesłana mi dziś, wywarła na mnie wielkie wrażenie, a także spowodowała autentyczną radość. Czekałem na tę wiadomość z prawdziwym utęsknieniem od daty pierwszej wiadomości o Waszej inicjatywie dotyczącej zaistnienia tej monografii.

Początkowo miałem obawy, znając rozmiar trudów pracy badawczej i naukowej w tej dziedzinie wiedzy, czy inicjatywa ta powiedzie się, a jej efektem będzie ta monografia. Kiedy proboszcz Antoni opowiedział mi kiedyś o tak mocnym zaangażowaniu obu Pań, zwłaszcza Pani Marii, w powstawanie tego dzieła, wątpliwości moje powoli ustępowały. Kiedy zaś Pani Aleksandra poprosiła mnie o przesłanie osobistego biogramu, z zamiarem włączenia go do treści książki, uwierzyłem w pełni w sukces jej Autorek i czekałem właśnie na tę, dzisiejszą wiadomość.

Zapoznałem się dokładnie z wszystkimi elementami strony internetowej książki i chcę powiedzieć, że jestem zbudowany Waszą pracowitością i starannością badawczą, przenikliwością historyczną, inicjatywą, a zarazem dumny, że nasza mała Ojczyzna - Bucze doczekała się własnego opracowania naukowego, tak starannie i wieloaspektowo opracowanego, pod troskliwą opieką prof. Darowskiego.

Książka ta obudzi we wszystkich emigrantach z Bucza, mieszkających w różnych miejscach kraju i poza jego granicami, być może już nieco zadawnione uczucia, przypomni czas, w którym kiedyś wędrowali po jej drogach, miejsca, w których stawiali swoje pierwsze i następne kroki i pozostawili ślady siebie samych, a przede wszystkim ożywi wspomnienia dotyczące więzi z kolegami z ławy szkolnej czy z innych sytuacji; przypomni też własne rodziny, wszystkich drogich wspomnieniom, także tych, którzy opuścili Bucze już na zawsze.

Niezmiernie cenne są też fotografie zamieszczone w książce, jako że one same mówią o sytuacjach, które może umknęły z pamięci osób tam ukazywanych. Inaczej mówiąc, już nie będzie można przejść obojętnie obok tej publikacji, gdyż ona nie pozwoli na to swoją treścią i przesłaniem.

Istotne jest też to, iż stanie się ona "podręcznikiem" historii dla obecnych młodych mieszkańców Bucza, zachęci ich do pracy dla dobra swojej Ojczyzny pochodzenia, wywoła w nich uczucie dumy i miłości.

Wybitny polski socjolog Stanisław Ossowski pisał kiedyś, że jednostka może przebywać w licznych miejscach, tam pozostawiać swoje ślady, lecz miejsce, w którym przyszła na świat i wzrastała w kolejnych latach swojej biografii, jest zawsze tylko jedno, darzone największą miłością, a miejscem tym jest właśnie, jak on pisze, Mała Ojczyzna. Taką małą ojczyzną dla wielu pokoleń mieszkańców Bucza jest nasza wspólna wioska i parafia, z którą nie sposób nie łączyć i wiązać najszczerszych uczuć i wspomnień. Takie odczucia tkwią we mnie, wywołane tą książką.

Gratuluję Paniom, autorkom tego dzieła, jak najgoręcej tak wielkiego sukcesu i podziwiam trud i nakład pracy, jakich wymagało od Was jego zaistnienie faktyczne. Za ten trud i talent badawczy będą Paniom wdzięczni wszyscy rodacy, ci, którzy z Bucza wyjechali i zamieszkali w innych miejscach, jak i ci, którzy tu żyją na co dzień, a być może nie wiedzieli, że ich Mała Ojczyzna jest dla nich miejscem najważniejszym spośród wszystkich innych miejsc, w których los jeszcze może ich postawić.

Dziękuję też uprzejmie Paniom za zaproszenie mnie na uroczystość związaną z promocją tej książki, która odbędzie się 27 marca w miejscowej Szkole Podstawowej. Niestety, obowiązki akademickie nie pozwalają mi na przyjazd do Bucza w tym dniu i na uczestniczenie w tej uroczystości. Bardzo żałuję, że tak ułożyły się okoliczności, lecz nie mogę już zmienić dawno ustalonych planów zajęć zawodowych. Mam nadzieję, że Panie wybaczą mi moją nieobecność w samej uroczystości promocyjnej.

Z wyrazami uznania i szczerymi gratulacjami
prof. zw. dr hab. Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


< wstecz

Okładka

Copyright: Aleksandra Pagacz-Pociask & Bartłomiej Kopiniak, Bucze - Tarnów - Kraków, 2010 r.