Bucze ma swoją monografię


Jan Waresiak

W sobotę 27 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Buczu odbyło się spotkanie promujące wydanie pierwszej monografii w długiej historii tej miejscowości.

Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii jest dziełem Pani Marii Pagacz i Aleksandry Pagacz-Pociask – matki i córki, które podjęły się trudnego dzieła udokumentowania dziejów swojej rodzinnej miejscowości. Prowadząc badania, wykonały mrówczą pracę i wykazały się iście benedyktyńską cierpliwością. Dość powiedzieć, że monografia liczy 400 stron, zawiera 336 stron tekstu 138 ilustracji w tekście, 90 zdjęć w oddzielnej wkładce, 38 tabel i kilkadziesiąt biogramów.

Zgromadzenie tak bogatego materiału wymagało kilkudziesięciu kwerend w różnego rodzaju archiwach, przeprowadzenia dziesiątków wywiadów i niezliczonej ilości godzin pracy. Całość pisana con amore – uczuciem, które ożywia społeczników.

Miasta zamawiają monografie u zawodowych historyków. Opracowania te trwają kilka lat i pochłaniają dziesiątki tysięcy złotych na same tylko honoraria dla autorów. W takich warunkach monografie małych miejscowości nigdy by nie ujrzały światła dziennego, gdyby nie prawdziwa pasja ludzi, którzy nie oglądając się na to czy im ktoś zapłaci, dokonują dzieła imponującego. Muszą się przy tym zmierzyć nie tylko z talentem pisarskim, ale równocześnie szybko poznać warsztat historyka-badacza. Dowiedzieć się gdzie i jakie kwerendy należy wykonać. Muszą pokonać własne znużenie i zniechęcenie. Tym większe uznanie dla ludzi, którzy, choć nie są zawodowcami, podejmują się tak trudnego zadania.

Publikacja była możliwa dzięki sponsorom. Ich lista została zamieszczona w monografii, ku wiecznej rzeczy pamiątce. Największym jednak sponsorem, nie wymienionym w książce, jest sama autorka, Pani Maria Pagacz, która zdecydowała się wyłożyć znaczną sumę z własnych środków, aby słowo stało się ciałem, i efekt kilkuletniej pracy ujrzał światło dzienne w postaci książki. Więcej informacji na temat książki oraz pracy nad gromadzeniem do niej materiału, znajduje się na stronie internetowej Autorek www.buczekolobrzeska.eu

Tekst pochodzi z portalu: www.brzesko.info.pl

< wstecz

Okładka

Copyright: Aleksandra Pagacz-Pociask & Bartłomiej Kopiniak, Bucze - Tarnów - Kraków, 2010 r.